Hristos a înviat!

Dorim tuturor bisericilor baptiste din Italia o sărbătoare sfântă împreună cu Domnul Isus, împreună cu bucuria celor care L-au întâlnit pe Domnul cel înviat. Domnul să ne întărească pe toţi în slujire şi să-L aşteptăm cu nădejde şi credinţă! El să ne dea har şi binecuvântare în toate lucrurile!

Marcu 16.6: „El le-a zis:  ,,Nu vă spăimîntaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.”

Hristos a înviat din morţi!

SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ DE RUGĂCIUNE, în România

Cultul Creștin Baptist din România a inițiat și pentru anul 2012 o săptămână națională de rugăciune, cu motivația principală ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica din zilele noastre.

Iată îndemnurile pentru rugăciune din fiecare seară:

RUGACIUNI SI CERERI PENTRU BISERICA DIN VREMEA DE ACUM
”Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri …pentru toți sfinții”  (Ef. 6:18) În săptămâna naţională de rugăciune din anul acesta ne inspirăm din două mesaje biblice foarte cunoscute. Pe de-o parte, toţi ne bucurăm de promisiunea Domnului Isus: „…voi zidi Biserica Mea…”(Mt. 16:18), promisiune care ne sigură că Biserica va rămâne biruitoare până la sfârşit. Fără protecţia Domnului Isus Hristos, Biserica nu are nici prezent şi nici viitor. De cealaltă parte, Mântuitorul şi Capul Bisericii ne spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu…” (Mt. 6:33). Preocupați de starea spirituală a bisericilor, suntem chemați să ne unim în rugăciune pentru ambele aspecte. Îi vom mulţumi Domnului pentru tot ce face El pentru Biserică și ne vom smeri cerându-I să ne ajute să fim responsabili şi credincioşi în lucrurile care ne-au fost încredinţate nouă.  Având ca prioritate Împărăţia Cerurilor, vom medita și ne vom ruga la început de an călăuziți de următoarele subiecte :
Duminică, 1 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU SLUJITORII DUHOVNICESTI AI BISERICII Pasajul biblic: Efeseni 4:11-15.
Luni, 2 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU MEMBRII BISERICII Pasajul biblic: Romani 12:1-21
Miercuri 4 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII Pasajul biblic: Efeseni 5:22- 6:4
Joi 5 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU DUSMANII BISERICII Pasajul biblic: Luca 21:12-19  /   Matei 5:10-12, 44
Vineri 6 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU PRIETENII BISERICII Pasajul biblic: 1 Timotei 2:1-7 / Iacov 5:20
Sâmbătă 7 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU NEVOILE MATERIALE ALE BISERICII
Pasajul biblic: Filipeni 4:6-20
Duminică 8 ianuarie 2012 –  RUGACIUNE PENTRU SLUJITORII ADMINISTRATIVI AI BISERICII Pasajul biblic: Fapte 6:1-6
Să ne rugăm ca Domnul să aducă vremuri de înviorare şi trezire spirituală peste Romania si peste toate popoarele lumii pentru ca Împărăţia Cerurilor să se extindă în noul an.

sursa: Revista Creștinul Azi