Botez Nou-Testamental la Biserica Baptistă Română din Forli

Biserica Creştină Baptistă “EMANUEL” din Forli are bucuria de a vă invita la un botez Nou-Testamental, când 7 persoane vor declara public credinţa lor în Domnul Isus Hristos. Serviciul divin va începe duminică 08 iunie 2014 la ora 17.00. Cuvântul Domnului va fi predicat de pastorul Petru Dragu din Romania, iar programul va fi coordonat de pastorul bisericii locale, fr. pastor Viorel Fofiu. Serviciul de botez se va ţine in localul bisericii Adventiste situat în via Curiel nr.53, Forli. Vă aşteptăm cu dragoste să participați la această frumoasă sărbătoare a Bisericii noastre!

Biserica „Emanuel” din Forli a ales pastor

Cu ajutorul Domnului, Biserica Creştină Baptistă Română „Emanuel” din Forli s-a întâlnit în adunare generală electivă pentru pastor, în data de 30 iunie 2013. Astfel, cu votul tuturor membrilor prezenţi, fratele Viorel Fofiu a fost ales să fie păstorul bisericii şi să slujească în Forli pentru gloria şi slava lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, hirotonisirea (ordinarea) fratelui Fofiu va fi în Biserica „Emanuel” din Forli, în luna octombrie a.c. Îi dorim har în lucrare şi îi oferim sprijinul nostru, pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit în toate.