Sărbătoarea Mulțumirii la Brescia

Din nou cu mulţumire se închină Domnului Biserica Creştină Baptistă Română din Brescia, într-o zi de sărbătoare, în 23 octombrie 2011 începând cu ora 10:00, în Via della Volta 44 (în localul Bisericii Adventiste Italiene), pentru harul şi binecuvântările primite până acum. Cuvântul Domnului va fi vestit de fr. prezbiter Eugen Creinicean, care, împreună cu corul mixt al Bisericii Baptiste „Golgota” din Torino vizitează Biserica din Brescia. Domnul să dea bucurie prin prezența Sa în mijlocul nostru! Bucuria va continua la masa servită împreună, apoi în serviciul divin de după-amiază, care va începe la ora 17:00.

Sărbătoarea Mulțumirii la „Golgota” Torino

Biserica Creștină Baptistă Română „Golgota” din Torino, via Rosta nr. 3, va avea un serviciu special de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările din anul acesta, duminică 09 oct. 2011 începând cu ora 10:00. În cadrul acestui timp de închinare biserica se va bucura și de începerea lucrării pastorului nou ales, fr.Ilie Tărăbugă din Orșova – România. Vor lua parte și slujitori din celelalte biserici evanghelice din Torino: Biserica Baptistă „Emanuel”, Biserica Baptistă Moldovenească din Chieri, Biserica Creștini după Evanghelie din Torino. Cuvântul Domnului va fi predicat de către pastorul Petrică Dragu din comunitatea baptistă de Caraș Severin. Dumnezeu să binecuvânteze timpul de închinare și părtășia! Amin.