Ordinare pastor la Genova

Biserica Creștină Baptistă Română „Betel” din Genova l-a ales prin harul Domnului și prin călăuzirea Duhului Sfânt pe fratele Dan Emanuel ca pastor al bisericii. Convenția Bisericilor Creștine Baptiste Române și Moldovenești din Italia împreună cu Comunitatea Baptistă de București-România au organizat serviciul special de ordinare a fratelui pastor, în data de 25 septembrie 2016, în prezența a peste 100 de credincioși din mai multe biserici din zona Genova și Torino. Corul mixt al Bisericii Creștine Baptiste Române „Golgota” din Torino a slăvit pe Dumnezeu prin cântări, dar și alte grupuri de laudă și închinare din diferite biserici evanghelice din Italia. Cuvântul Domnului a fost vestit cu putere de pastorul Radu Oprea din București. Comisia de ordinare, formată din pastor Sorin Olaru (Biserica Creștină Baptistă Română „Emanuel” din Torino), pastor Radu Oprea (Biserica Creștină Baptistă „Betania” din București) și prezbiter Eugen Creinicean (Biserica Creștină Baptistă Română „Golgota” din Torino) l-au prezentat pe fratele Dan Emanuel înaintea Domnului prin rugăciune cu punerea mâinilor. Dumnezeu a fost prezent și a binecuvântat serviciul divin și credem că toată această lucrare a fost pentru slava Lui, dar și pentru întărirea Bisericii Baptiste din Genova. Dumnezeu să dea har în lucrare fratelui pastor Dan Emanuel ca să fie de ajutor lucrării Domnului din zona Genova, și nu numai.

Sărbătoarea Mulțumirii la Brescia

Din nou cu mulţumire se închină Domnului Biserica Creştină Baptistă Română din Brescia, într-o zi de sărbătoare, în 23 octombrie 2011 începând cu ora 10:00, în Via della Volta 44 (în localul Bisericii Adventiste Italiene), pentru harul şi binecuvântările primite până acum. Cuvântul Domnului va fi vestit de fr. prezbiter Eugen Creinicean, care, împreună cu corul mixt al Bisericii Baptiste „Golgota” din Torino vizitează Biserica din Brescia. Domnul să dea bucurie prin prezența Sa în mijlocul nostru! Bucuria va continua la masa servită împreună, apoi în serviciul divin de după-amiază, care va începe la ora 17:00.